6978266007,6906473897 Σταυρός, Θεσσαλονίκη zakeluxemaison@gmail.com